Osman DÜZGÜN

Osman DÜZGÜN

1979 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1997 ve 1998 eğitim-öğretim yıllarında, Âlu’l-Beyt Üniversitesi (Ürdün) Arap Dili Enstitüsü’nün dil programına katıldı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu. Bir süre özel sektörde İngilizce ve Arapça mütercim ve tercüman olarak çalıştı. Aralık 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda askerlik hizmetini yaptı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Muhyiddîn İbn ʻArabî’nin Muvaşşahaları” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı ve doktora programına kaydoldu. 2008–2009 eğitim-öğretim yılında, doktora konusuyla ilgili araştırma yapmak ve Dil Enstitüsü’nün programına katılmak amacıyla, TÜBİTAK Araştırma Bursu ile, Dımaşk (Şam) Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2011 Nisanı’nda “Ebu’l-ʻAlâ el-Maʻarrî’nin Luzûmiyyât’ında Toplum, Aile ve Din” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na yardımcı doçent, Ekim 2017’de Çağdaş “Dönem Arap Halk Edebiyatında Şiir (Suriye-Irak)” adlı çalışmasıyla Filoloji temel alanında doçent ünvanını elde ederek doçent kadrosuna atandı. 2015 yılından bu yana, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanlığı ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Düzgün’ün Arap Dili alanında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Osman DÜZGÜN