Şartlar & Koşullar
Bu web sitesini (Kısaca “site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu site’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları
Bu site’de sunulan hizmetler Akdemistanbul Eğitim Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “Akdem Yayınları” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve site’nin yasal sahibi Akdem Yayınları olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Akdem Yayınları’na aittir.
 
İşbu kullanım koşullarını Akdem Yayınları gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak site’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 
site hizmetlerinden yararlanan ve site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Akdem Yayınları tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 
Akdem Yayınları, bu site’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 
Sözleşme tanımları
site: Akdem Yayınları tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
 
ÜYE: Akdem Yayınları’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Akdem Yayınları tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile site’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi site’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.
 
KULLANICI: Akdem Yayınları web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
 
LİNK: site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
 
İÇERİK: site’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
 
WEB siteSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Akdem Yayınları arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
 
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
 
Hizmetlerin kapsamı
Akdem Yayınları’nin, site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
 
Akdem Yayınları’nin, site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Akdem Yayınları’na ait www.Akdem Yayınları.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Akdem Yayınları adına ayıpsız olarak teslimidir.
 
Akdem Yayınları, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
 
site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Akdem Yayınları tarafından belirlenecek ve site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Akdem Yayınları, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
 
Genel hükümler
site üzerinden, Akdem Yayınları’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Akdem Yayınları’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Akdem Yayınları bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Akdem Yayınları’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 
Akdem Yayınları, site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler site’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. site’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Akdem Yayınları’nın site’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 
KULLANICI ve ÜYE, site’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda site’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Akdem Yayınları sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Akdem Yayınları sorumlu değildir.
 
Akdem Yayınları, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve site’yi kullanma koşulları ile site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, site’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, site’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. site’nin kullanımı ya da site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.Akdem Yayınları, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Akdem Yayınları’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Akdem Yayınları çalışanlarının ve yöneticilerinin, Akdem Yayınları yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Akdem Yayınları, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
 
site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Akdem Yayınları ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Akdem Yayınları’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
İşbu site’nin sahibi Akdem Yayınları’dur. Bu site’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve site’nin sunumu Akdem Yayınları’nın ya da Akdem Yayınları’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu site’deki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Akdem Yayınları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Akdem Yayınları hizmetlerini, Akdem Yayınları bilgilerini ve Akdem Yayınları’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Akdem Yayınları’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Akdem Yayınları’nın yazılı izni ile mümkündür.
 
Akdem Yayınları, site üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Akdem Yayınları aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Akdem Yayınları için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Akdem Yayınları’nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
 
İşbu site Kullanım Koşulları dâhilinde Akdem Yayınları tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Akdem Yayınları; Akdem Yayınları hizmetleri, Akdem Yayınları bilgileri, Akdem Yayınları telif haklarına tâbi çalışmaları, Akdem Yayınları ticari markaları, Akdem Yayınları ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 
Sorumluluğun sınırlandırılması
Akdem Yayınları, site’ye erişilmesi, site’nin ya da site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Akdem Yayınları, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da site’nin kullanılması ile Akdem Yayınları’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
 
Sözleşmenin devri
Akdem Yayınları, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
 
Mücbir sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Akdem Yayınları işbu “WEB siteSİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Akdem Yayınları açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Akdem Yayınları’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 
Uygulanacak hukuk ve yetki
İşbu “WEB siteSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Akdem Yayınları’nın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 
Yürürlülük ve kabul
“İşbu “WEB siteSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, Akdem Yayınları tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini site’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Akdem Yayınları, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.