Musa YILDIZ

Musa YILDIZ

1967 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini orada tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu. 1988-1994 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1996 yılında Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ihtisas bursuyla araştırmalarda bulundu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Aynı fakültede 2001 yılında yardımcı doçent ve 2002 yılında doçent oldu. 2003-2004 öğretim yılında Ürdün Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesör oldu. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı, müdürlüğü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye tarafı rektörlüğü görevlerinde bulundu. Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı yayını vardır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Musa YILDIZ