Yusuf BULUTLU

Yusuf BULUTLU

2008 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü’nde ön lisans eğitimini tamamlayan Bulutlu, 2012 yılında Suriye’deki Şam Fethu’l- İslamî Üniversitesi Arap Dili ve İslami İlimler Fakültesi İslam Bilimler Bölümü’nde lisans eğitimini aldı. 2016’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Muhammed Tâhir bin Âşûr’xxun İslam hukuk felsefesi ile ilgili görüşleri” adlı teziyle yüksek lisansını ve 2022’de Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Klasik ve Modern Fıkıh Düşüncesinde Makâsıd İçtihadının İlke ve Sınırları” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Arapça tercümanlıkta yapan yazarın yayımlanan makaleleri ve kaleme aldığı eserleri bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Yusuf BULUTLU