Ahmed Hasan MUHAMMED ALİ

Ahmed Hasan MUHAMMED ALİ

Türkiye’de bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belagatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ayn Şems Üniversitesi Müfredat ve Öğretim Yöntemleri Bölümü’nden anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretimi konusunda yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Mısır, BAE, Katar, Fransa ve Türkiye’de yayınlanan dergilerde ve web sitelerinde Arapça öğretimine dair makaleler yayınlamıştır. Ayrıca Arapça öğretimi konusunda birçok kitap ve makale yazmıştır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Ahmed Hasan MUHAMMED ALİ