Yusuf AKÇAKOCA

Yusuf AKÇAKOCA

2019 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014’te Atatürk Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belagatı alanında “Basra ve Kûfe Ekollerinin Terminoloji Tartışmaları (Mansûb Cümle Elemanları Örneğinde)” adlı teziyle yüksek lisansını ardından aynı üniversitede 2019 yılında “Arap Dili Sözdiziminin Anlambilim Boyutu -Cümle Ögeleri, Kurgusu ve Anlam” adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır. Dergilerde yayımlanan makaleleri ve kaleme aldığı kitapları bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Yusuf AKÇAKOCA