Yakup KIZILKAYA

Yakup KIZILKAYA

1998 yılında Atatürk İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimlerinde “İrabu’l-Kuran Çalışmaları Hicri 8 / Miladi 15. Yüzyıla Kadar” adlı teziyle yüksek lisansını ve yine aynı üniversitede “Arap Dilinde Kamin Meseller” adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır. Yayımlanan makaleleri ve kalem aldığı kitapları bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Yakup KIZILKAYA