Rajab ABDELWAHHAB

Rajab ABDELWAHHAB

İstanbul Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisidir. 2008’te Kahire Üniversitesi Daru’l-Ulum Fakültesi’nde yüksek lisans, 2014’te doktorasını tamamladı. Çeşitli ilmî dergilerin hakem heyetinde bulunan yazar; Mısır, Türkiye ve Hindistan’da düzenlenen yerel ve uluslararası sempozyum, forum ve atölyelere iştirak etmiştir.
Eserlerinden Bazıları ise Şunlardır:
1-Hikâyat bi’l-Arabiyye li’l-Etrâk (4 seviye) (Prof. Dr. Ali Bulut ile) İstanbul, 2019
2-El-Kâfî fi’n-Nahv (Prof. Dr. Ali Bulut ile), İstanbul, 2018
3-El-Kissatu’l-Arabiyye fi’l-Asri’l-Memlûkî: İbn Arabşâh Nemûzecen, Kahire, 2017
4-Cemâliyyâtu Kasîdeti’l-Medîhi’l-Arabiyye fi’l’Asri’s-Selcûkî, 2011

Yazar'a Ait Kitaplar - Rajab ABDELWAHHAB