Mehmet KILIÇARSLAN

Mehmet KILIÇARSLAN

Kılıçaslan, 1976 Elazığ’da dünyaya geldi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenciyken aynı zamanda klasik medrese eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra “Edebi Açıdan Kur’an’daki Dua Ayetleri” başlıklı tezle yüksek lisansını, “Zadu’l-Mesir Bağlamında İbnu’l-Cevz’nin Tefsir Metodu” başlıklı tezle de doktorasını tamamladı. Müsteşriklerin Kur’an’da gramer hataları bulunduğu iddiasına cevap olmak üzere ilk bakışta gramere muhalif görünen ayetleri Mushaf tertibine göre ele alıp gerekçelerini açıkladığı “İlahi Kelamın Müstesna Grameri” isimli kitapla doçentliğini aldı. Türkçe müşkilu’l-Kur’an eseri bulunmadığından “Müşkilu’l-Kur’an 1- Lafız ve İrab Kaynaklı İşkal” adlı eseri telif etti. Çeşitli dergilerde makaleleri bulunan yazarın “Molla Fenari’nin Usulü Üzere Meryem Suresi Tefsiri”, “Hud Suresi Bağlamında Bir Tebliğciye Nasihatler” ve “Mucemu’l-Edavatin Nahviyye li-Teshili Ayati’l-Kur’aniyye” adlı kitapları da yayınlanmıştır. Arapçadan Türkçeye tercüme ettiği kitapları da bulunan yazar evli ve üç çocuk babasıdır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Mehmet KILIÇARSLAN