Ahmet Kays HARPUTLU

Ahmet Kays HARPUTLU

1979 Yılında Şam’da doğmuş. 2006’da Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapça Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 – 2022 yılları arasında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde öğretmen olarak görev yapmıştır. Sarf İlmi ile İlgili ‘‘Sarf Ansiklopedisi’’ adlı bir kitap telif etmiştir. 2023’te İnönü Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belagati Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Ahmet Kays HARPUTLU