Kerim AÇIK

Kerim AÇIK

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belagatı alanında yüksek lisans (1997) ve doktora (2002) derecelerini aldı. 2005 yılında Beykent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1989 -2014 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lisan Okulu’nda Arapça öğretmenliği yaptı. Arapça öğretimi alanında 26 basılı eseri bulunmaktadır. 2008 yılında bir yıl Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmenliği yaptı.

Yazar'a Ait Kitaplar - Kerim AÇIK