Ali BENLİ

Ali BENLİ

Benli, 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler Bölümü’nde “Sîbeveyhi’nin el-kitâb’ı Çerçevesinde Dil Çalışmalarının Doğuşu” adlı teziyle yüksek lisansını, 2013’te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı alanında “Ebû İshâkeş-Şâtıbî’de nahiv usulü” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Yazarın yayınlanan bir çok makalesi ve kaleme aldığın kitapları bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Ali BENLİ