Gürkan DAĞBAŞI

Gürkan DAĞBAŞI

İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu yer olan Gebze’de tamamladıktan sonra 2005 yılında Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Programı’ndan mezun olmuş. Aynı programda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış. Bu süreçte önce Millî Eğitim Bakanlığında Arapça öğretmeni sonra da Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2019 yılında Yabancı Dil Eğitimi (Arapça) alanında doçent unvanı almış. Aynı yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine öğretim üyesi olarak atanmış ve halen aynı üniversitede yabancı diller yüksek okulunda görev yapmaktadır. Ayrıca üniversitenin Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürütmektedir. Çalışmalarının odak noktasını Arapçanın yabancı dil olarak öğretimi ile çeviribilim alanları oluşturmaktadır. SSCI indeksli uluslararası dergiler başta olmak üzere yayımlanmış 17 makalesi, 14 bilimsel ve ders kitabı, 2 çeviri kitabı, 2 kitap bölümü, 4 soru bankası, yurt dışı ve yurt içinde sunulmuş 40 bildirimi bulunmaktadır. Eserleri 100’e yakın atıf almıştır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Gürkan DAĞBAŞI