Ahmet Kazım ÜRÜN

Ahmet Kazım ÜRÜN

1962 yılında Akşehir’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yunak, lise eğitimini Konya’da Karatay Lisesi’nde yaptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden 1984 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Ertesi yıl mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlayan Ahmet Kazım Ürün 1989’da Ankara Üniversitesi’nde “Arapçada Bağlaçlar ve Terkipler” adlı tezle yüksek lisans 1994 yılında Atatürk Üniversitesi’nde “Çağdaş Mısır Romanında Necib Mahfuz ve Toplumcu, Gerçekçi Romanları” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. 1987 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürürken 1995’te Yardımcı Doçent, 1998’te Doçent, 2004’te Profesör unvanlarını aldı. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yunak-Çeltik Kültür Dayanışma Derneği’nde Başkanlık gibi görevlerde bulundu. 2021 tarihinden itibaren Rektör Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Arap Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler (1998), Arapça Hikmetli Sözler (1998), Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları (2002), Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki (2002), Klasik Arap Şiirinde Güzel Yüz ve Güzel Yüz (2002), Yunak ve Çeltik Havalisi Şehit ve Gazileri (2004), Konya’da Düşünce ve Edebiyat (2003), Geçmişten Günümüze Yunak (2015), Üç Kıta Otuz Üç Ülke (2021), Modern Arap Edebiyatı (2015), Klasik Arap Edebiyatı (2015), Arap Ülkeleri Sosyo – Kültürel Yapısı (2016), Arapça Anlatımlı Farsça (2021), Araştırma ve İnceleme Metotları (2022), Âşık Molla Rahim Şiir Seçkisi ve Türkçeden Arapçaya Çeviri adlı telif kitapları ve Taksi adlı çeviri kitabı olan Ahmet Kazım Ürün’ün alanında veya alanı dışında birçok makalesi vardır.
Başta Kahire, Riyad ve Londra olmak üzere pek çok uzun veya kısa süreli yurtdışı seyahatlerinde bulunan Ürün, gezi ve izlenimlerini bildiri, konferans ve kitap halinde sunarak bilim, kültür ve sanat dünyasına katkıda bulunmuştur. Pek çok uluslararası bildirisi olan Ürün’ün alanında veya alanı dışında birçok yerel veya ulusal TV programlarına katılmıştır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Ahmet Kazım ÜRÜN