Ahmed AL-RUHBAN

Ahmed AL-RUHBAN

Suriye’nin Şam kentinde doğdu. Uygulamalı dilbilim ve yabancılara Arapça öğretimi alanında araştırmacı ve uzmandır. Arapça öğretiminin yanı sıra eğitim kitapları telifi, öğretmen eğitimi ve akademik danışmanlık alanlarında çalışmaktadır. Şam Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsü’nde ve Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Menahic el-Âlemiyye (International Curricula)’de yönetici akademik danışman olarak görev yaptı. Şu anda Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları Akademik Danışmanı olarak çalışmakta, eğitim kurumlarına danışmanlık yapmaktadır. Anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretimi alanında kitapları ve araştırmaları bulunmaktadır. Pek çok sempozyum, forum, eğitim kursu ve atölyeye katılmış olan yazarın eserlerinden bazıları şunlardır:
1. et-Takvîm fî berâmici ta‘lîmi’l-luğati’l-‘Arabiyye li’n-nâtikîne biğayrihâ
2. Delîlun tatbîkî li-mu‘allimî’l-luğati’l’Arabiyye li’n-nâtikîne biğayrihâ (Bölüm yazarlığı)
3. Miftah Al-Arabiyya (Bölüm yazarlığı)
4. Anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretimi alanında yayınlanmış çeşitli eğitim setlerinde bölüm yazarlığı

Yazar'a Ait Kitaplar - Ahmed AL-RUHBAN