Yaşar ACAT

Yaşar ACAT

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Acat, “Kur’an-ı Kerim’de Arap grameriyle bağdaşmayan hususlar hakkında bir araştırma” adlı teziyle aynı üniversitede yüksek lisansını ve “Rahmi Efendi ve el-’xxİkdu’xxn-Nâmî ’xxale’xxl- Câmî adlı eseri” adlı teziyle de yine aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 2013 yılında yardımcı doçent 2019 yılında ise doçent unvanlarını aldı. Kaleme aldığı eserleri ve hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadır.
Yayınlanan eserlerinden bazıları:
1. Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri (Akdem Yayınları)
2. Studies on Arabic Dialects Spoken in Turkey (Ar) (Akdem Yayınları)
3. Kur’an’ın Gramer Yapısına Oryantalist Yaklaşmılar
4. Nahl Sûresi Örnekliğinden Bir Kollektif Tefsir Denemesi

Yazar'a Ait Kitaplar - Yaşar ACAT