Sûveyfi Fethi AHMET

Sûveyfi Fethi AHMET

Mısır El-Ezher Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mısır Ayn Şems Üniversite’nde Arapça Öğretmenliği Hazırlık Bölümü’nde okudu. Türkiye’de anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretiminde yüksek lisans yaptı. Şu anda Arapça öğretiminde üniversite konuşmacısı, Arapça öğretiminde öğretmen eğitmeni olarak ve müfredat içeriği üreticisi olarak görev yapmakta. Yazarın aynı zamanda birçok yayınladığı eserleri bulunmaktadır.
Yayınlanan Eserleri:
1. Silsiletül menhec’ül el alemi (1-7)
2. Silsiletül ta’lim’ul arabiyye (1-3)
3. Silsiletül ta’lim’ul arabiyye bi’l kısas ve’l-hikâyat (1-3)
4. Silsiletül el-lisan’il mübeyyin fi ta’lim’ul arabiyye li’n-natıkîne bi-ğayriha (1-6)
5. et-teâbir
6. Arapça Günlük Konuşma Kalıpları
7. Siyaset ve Medya Arapçası
8. Arapça Resimli Sözlük

Yazar'a Ait Kitaplar - Sûveyfi Fethi AHMET