Sultan ŞİMŞEK

Sultan ŞİMŞEK

1998’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’ndan mezun oldu. Yüksek lisansını 2001’de “Abdulhamid b. Yahyâ ve Kitâbeti” başlıklı teziyle, doktorasını 2011’de “Mehcer Edebiyatında ‘’Din Anlayışı” başlıklı teziyle aynı bilim dalında tamamladı. 8 yıl süreyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı imam hatip liselerinde Arapça öğretmenliği yaptı. Bu süreçte Türkiye’de Arapça öğretimini geliştirme alanında çeşitli ilmi organizasyonlar ve projelerde görev aldı. 2013’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2019’da doçentlik unvanını aldı. Mısır, Ürdün, Cezayir ve Tunus gibi Arap ülkelerinde ilmi faaliyetler ve görevlendirmeler nedeniyle bulundu. Arap Dili Edebiyatı, Belagati ve Eğitimi alanında kitapları, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış tebliğleri vardır. Arap Edebiyatı Tarihi, Yaşayan Arap Edebiyatı, Arapça Edebi Tasavvufi Klasik Metinler, Arap Belagatı çalışma ve ilgi alanları arasındadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Sultan ŞİMŞEK