Şakir Abdülazim Muhammed KINAVÎ

Şakir Abdülazim Muhammed KINAVÎ

Uluslararası Okullar Birliğinde danışman olan Şakir Kınnav-i, Uzmanlığını Eğitim-Öğretim yöntemleri ve teknikleri alanında yapmış, sonrasında anadili Arapça olan ve olmayanlara eğitim vermeye yönelmiştir. BAE, Abu Dabi gibi birçok Arap üniversitelerinde görev yapan yazarın ilmi dergilerde birçok yazısı bulunduğu gibi farklı alanlarda da eserleri bulunmaktadır.
Eserlerinden bazıları şunlardır:
1- Lüğa-et’tıfl
2- Etterbiyetü’l-lüğaviyye
3- Ders eğitim kitapları, öğretmen kılavuz kitapları vb.

Yazar'a Ait Kitaplar - Şakir Abdülazim Muhammed KINAVÎ