Rıfat TÜRKEL

Rıfat TÜRKEL

1976 yılında Kütahya Gediz’de doğdu. İlkokulu Eski Gediz’de, lise eğitimini Kütahya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlayan Rıfat Türkel, yüksek lisans eğitimini “İnanç Esasları Açısından Alevilik-Nusayrîlik Mukayesesi” isimli teziyle tamamladı. “Vehhâbilik ve Arka Planı” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve idareci olarak görev yapan Türkel, 2013 yılı itibariyle Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşunda aktif olarak görev alarak iki dönem (6 yıl) boyunca Merkezin müdürlüğünü yaptı. Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı ve dekan yardımcısı görevlerinde bulunan Rıfat Türkel, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendiricisi, İAA kurucu ve yönetim kurulu üyesi, İAA uluslararası eğiticisi ve değerlendiricisi, İAA mentoru ve İAA Uluslararası Akreditasyon Kurulu (IAC) üyesidir. 2014-2020 yılları arasında İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) baş editörü olarak görev yapan

Yazar'a Ait Kitaplar - Rıfat TÜRKEL