Ömer İSHAKOĞLU

Ömer İSHAKOĞLU

1979 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Büyükçekmece’de tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu ve bir yıl sonra aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2004 yılında “Türklerin XV-XVI. Asırlarda Arapça Belagata Yaptığı Katkılar” adlı teziyle yüksek lisansını ve 2010 yılında “Osmanlı Dönemi Suriye’sinde Edebi ve Kültürel Faaliyetler (1800-1918)” adlı teziyle doktorasını tamamladı.
Ömer İshakoğlu, Arap dünyasına yönelik çalışmalarının yanı sıra Arapların gözüyle Osmanlı, Türkiye ve Türkler konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca benzer konularda yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıklarında bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Ömer İSHAKOĞLU