Muhammet Bilal TOLAN

Muhammet Bilal TOLAN

1982 yılında Elâzığ’da doğdu. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından başladığı yüksek lisansını 2006 yılında “Kur’an’da Selam Kavramının Semantik Analizi” adlı teziyle Fırat Üniversitesi’nde tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde eğitim gördü. Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’nda başladığı doktora çalışmasını “Ali Ahmet Bakesir’in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserlerindeki İslami Duruşu” adlı teziyle 2017 yılında tamamladı. Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde görev yapmakta olup Arap Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Yazar'a Ait Kitaplar - Muhammet Bilal TOLAN