Muammer SARIKAYA

Muammer SARIKAYA

Sarıkaya, 1971 Kayseri doğumludur. 1988’de Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 1992’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996’da Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998’de Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansını 2004’te doktorasını tamamladı. 2006-2008 yılları arasında okutman olarak Kahire’de çalıştı. 2008’de yardımcı doçent, 2014’te doçent unvanı aldı. Haziran 2016’da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı doçent kadrosuna atandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Ulusal ve uluslararası yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi ve bildirileri bulunan Muammer Sarıkaya çeviri hayatına Arap göç edebiyatı yazarlarından yaptığı çevirilerle başladı. Telif ettiği, çevirdiği ve sadeleştirdiği eserler şunlardır:
Telif: 1. Şerhu Arûzi’l-Edelüsî li Muhsini’l-Kayserî (Kahire: Belensiyye, 2008); 2. Modern Arap Şiirinde Alay ve Sosyal Eleştiri Halementîşî, (İstanbul: Akdem, 2019); 3. Arap Edebiyatında Tabakâtü’ş-şuʻarâ Kavram ve Kriterler, 2. Bsk. (İstanbul: Muarrib, 2022).
Çeviri: 1. Halil Cibran, Asi Ruhlar (Eyyüp Tanrıverdi ile birlikte), (İstanbul: Kaknüs Yay., 2001); 2. Yusuf Cevher, Kör Lamba, (İstanbul: Anka, 2002); 3. Emin er-Reyhânî, Hayvan Krallığında Üçlü Dayanışma, (İstanbul: Anka Yay., 2002); 4. Emin er-Reyhânî, Irak’ın Kalbi, (İstanbul: Anka Yay., 2006); 5. Halil Cibran, Kabuklar ve Özler, (İstanbul: Ağaç Kitabevi, 2009); 6. Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvânî, el-Fevâidü’l-Hâkâniyye Şirvânî’nin Bilimler Tasnifi, (İstanbul: Yazma Eserler Kurumu, 2019, s. 226-367); 7. Mihâil Nuʻayme, Geçitteki Asma, (İstanbul: Akdem, 2020); 8. Emin er-Reyhânî, Tohumlar, (İstanbul: Akdem, 2021). 8. eş-Şirvânî, Muhammed b. Mahmûd, Şifa Bahçesi, I-II, (Ankara: Orman Genel Müdürlüğü, 2022).
Osmanlıcadan Sadeleştirme: 1. Paul Imbert, Osmanlıda Yenilenme ve Türkiye’nin Sorunları, (İstanbul: Profil Yay., 2007); 2. Georges Remond, Mağluplarla Beraber/ Bir Fransız Gazetecinin Balkan Harbi İzlenimleri, (İstanbul: Profil Yay., İstanbul 2007); 3. Falih Rıfkı Atay, Ateş ve Güneş, (İstanbul: Pozitif Yay., 2008).

Yazar'a Ait Kitaplar - Muammer SARIKAYA