Mehmet ŞAYIR

Mehmet ŞAYIR

1971’de Mardin Yeşilli’de doğdu. 1986’da Bitlis Erkek Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan 1990 yılında mezun oldu. 1992’de T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Arapça mütercimi olarak göreve başladı. 1993-2006 yılları arasında T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Haber Dairesi’nde Arapça mütercimi olarak görev yaptı. 2002 yılında “Arap Basınında Türkiye” konulu teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programını bitirdi. 2006’da uzman yardımcısı olarak göreve başladığı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında 2010’da Kültür ve Turizm Uzmanı olarak atandı. 2011’de Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Arapça Bölümü’nde Arapça okutmanı olarak göreve başladı. 1990’lı yıllardan itibaren Farsça ve Arapçadan yaptığı çeşitli çevirileri yayımlandı. 2010-2011 yılları arasında Mevlâna Celâlettin-i Rumî’nin Divan-ı Kebir ve Mesnevisi’nden yaptığı manzum tercümeler “Etme” ve “Gülşen” isimleriyle ayrı birer kitap olarak yayımlandı. 2015’te Türkçeye çevirdiği “Katar Öykü Antolojisi” 2016’da Katar’da yayımlandı. 2017’de Mardin’de Konuşulan “Arapça Lehçenin Sesbilgisi Biçimbilgisi ve Sözdizimi Bakımından İncelenmesi” adlı teziyle Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora programını bitirdi.

Yazar'a Ait Kitaplar - Mehmet ŞAYIR