Mahmud KADDUM

Mahmud KADDUM

Doç. Dr. Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Mütercim Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı başkanıdır.
1986 yılında Ürdün’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Amman’ın Ettaybe ilçesinde tamamladı. 2008 yılında Haşimiye Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını aynı fakültenin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 2010 yılında, doktorasını 2011 – 2014 yılları arasında Ürdün Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. Dilbilim ve anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretme konusunda uzmanlaşmıştır.
Bu alanda birçok ihtisas kitabı, hakemli bilimsel araştırmaları ve konferanslara akademik katılımı vardır. Ayrıca bazı hakemli bilimsel dergilerin danışma kurullarında üyedir. Uluslararası Arap Dili Federasyonu Konseyi danışma heyeti üyesidir (Uluslararası Arap Dili Konseyi Genel Kurulu). Türkiye’de Arapça Projesi Yöneticisidir. 2012-2014 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde Dil Merkezi’nde çalıştı, 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Bartın Üniversitesi’nde Arapça öğretim üyeliği görevine geçti.

Yazar'a Ait Kitaplar - Mahmud KADDUM