M. Yaşar KANDEMİR

M. Yaşar KANDEMİR

1939′da Yozgat’ın İnceçayır köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Okulu’nu Yozgat’ta okudu. 1964′te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Sivas İmam-Hatip Okulu’nda üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne hadis asistanı oldu (1967). “Mevzû Hadisler” adlı öğretim üyeliği tezini tamamladı (1970). Aynı yıl Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Burada iki yıl hocalık yaptıktan sonra askere gitti ve yedek subaylığını Edirne’nin Lalapaşa kazasındaki hudut bölüğünde yaptı. Daha sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne tayin edildi (1974). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şark Dilleri Bölümü’nde “Kâdî İyâz ve Bugyetü’r-râid fî mâ fî hadîsi Ümmi Zer’ mine’l-fevâid” adlı doktorasını tamamladı (1977). 1982 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent, 1987′de doçent, 1991′de profesör unvanlarını aldı. 1999′da emekli oldu. 1984 yılından beri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde müellif redaktör olarak çalışmaktadır.
Eserlerinden bazıları ise şunlardır:
1. Arapça Öğrenenler İçin Hikayelerle 40 Hadis (Akdem Yayınları)
2. Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed (Tahlil Yayınları)
3. Gönül Doktoru (Tahlil Yayınları)
4. Sahabeden 101 Hatıra (Tahlil yayınları)
5. Hayatımıza Peygamber Modeli (Tahlil Yayınları)
6. Sifâ-i Şerif Şerhi (Tahlil Yayınları)

Yazar'a Ait Kitaplar - M. Yaşar KANDEMİR