Leyla Yakupoğlu BORAN

Leyla Yakupoğlu BORAN

1988 yılında Trabzon Of’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Trabzon Of’ta tamamladıktan sonra 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda ve 2007 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (çift-anadal) lisans eğitimine başladı. 2010 yılında Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı’nın danışmanlığında Necip Mahfuz’un es-Sülâsiyye’si (Üçleme) ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak Adlı Romanının Karşılaştırılması” adlı çalışmasıyla yüksek lisans, 2018 yılında Prof. Dr. Mehmet Yavuz’un danışmanlığında “XX. Asırda Kuveyt’te Edebî ve Kültürel Faaliyetler” adlı çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. 2021 yılında ise İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmış olup halen aynı kurumda görev yapmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Leyla Yakupoğlu BORAN