Kenan DEMİRAYAK

Kenan DEMİRAYAK

Arap Edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Kenan Demirayak 10 Mayıs 1961 Altınyayla-Burdur doğumlu. Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (1985) mezunudur. 1986 yılında Atatürk Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını (1989) Atatürk Üniversitesi İslâm Medeniyetleri ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda, doktorasını (1992) Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1992 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Profesör temsilciliği, Fakülte Yönetim Kurulu Profesör temsilciliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2004-2008), Ağrı İ. Çeçen Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı (2014-2016) görevlerini yürüttü.
Çeşitli tarihlerde Libya (1986-87), Mısır (2001, 2011), Lübnan (2012, 2015) ve Fas (2013)’ta araştırma-incelemelerde bulunan Demirayak makalelerini, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Ekev Akademi, Türk Yurdu, İslâmî Edebiyat, Akademik Araştırmalar, Yedi İklim gibi dergilerde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi için maddeler yazdı. Çeşitli dergiler için hakemlik yaptı.
Arap Edebiyatı Tarihi I Cahiliye Dönemi (2009), Arap Edebiyatı Tarihi II Sadru’l-İslam Dönemi (2010), Arap Edebiyatı Tarihi III Emeviler Dönemi (2012), Arap Edebiyatı Tarihi IV Abbasiler Dönemi (2021), Arap Edebiyatı Tarihi Osmanlı Dönemi (2015), Arap İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi (2016), Kitâbu’l-Kavâfî (el-Cevheri’nin aynı adlı eserinin tenkitli neşri, 1995), Abbasi Edebiyatı Tarihi (1998), Arap Dili Grameri Tarihi (Selami Bakırcı ile, 2001), Arap İslam Edebiyatı Manzum Münacat Antolojisi (2019), Yedi Askı Arap Edebiyatının Harikaları (N. H. Yanık ve N. Ceviz ile, 2004); el-Kasidetü’l-hemziyye ve Manzum Bir Türkçe Çevirisi (2020); Arap İslam Edebiyatından Esmâ-i Hüsnâ ile Manzum Münacatlar (2017), Arap İslam Edebiyatı Manzum Münacatlarda Şekil ve Muhteva (2018) Demirayak’ın telif-araştırma eserlerinin; İbn Zeydun’dan er-Risâletu’l-hezliyye/Alaycı Hiciv Mektubu (1999), Mihail Nuayme’den Kısır ve Diğer Öyküler (2000), Tanrıya Dönüş Azığı (2001), Çağdaş Putlar (2003), Halil Cibran ve Mihail Nuayme’den Reenkarnasyon Öyküleri (2003), Tevfîk el-Hakîm’den Gezegenle Sohbet (2004) çeviri çalışmalarının bir kısmıdır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Kenan DEMİRAYAK