İslam YUSRİ

İslam YUSRİ

Kahire Üniversitesi Daru’l-ulum Fakültesi İslami İlimler Bölümü’nden mezun olmuş, el-Ezher Üniversitesinin üç ayrı bölümünden diploma elde etmiştir. Bunun ardından Uluslararası Malezya İslami İlimler Fakültesi’nden özel amaçlar için Arapça müfredat hazırlama konusunda yüksek lisans yapmıştır. Yine aynı şekilde Malezya İslami ilimler Fakültesi’nde anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretimi alanında doktora yapmıştır. Dil yeterliliği, müfredat hazırlama, dil sınavlarına hazırlık programları vb. alanlarda da çok sayıda makalesi ve yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Akdem Yayınlarından ‘El-Kefaetu’l-Luğaviyye’ kitabı da yazarın yayınlanan eserlerinden birisidir.

Yazar'a Ait Kitaplar - İslam YUSRİ