İbrahim USTA

İbrahim USTA

1976 Suluova/Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Suluova, lise eğitimini Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini 1995-2001 yılları arasında Suriye Şam’da bulunan Külliyetü’d-Dava’da bitirdi. 2002-2008 yılları arasında Viyana Üniversitesi, Orientalistik Bölümü’nde tekrar lisans ve Yüksek lisans eğitimi aldı. Prof. Dr. Rüdiger Lohlker’in danışmanlığında “Das Grabesleben; ein Vergleich zwischen sunnitischen Islam und katholischen Christentum” “Sünni İslam ve Katolik Hıristiyanlarda Kabir Hayatının Karşılaştırılması” isimli yüksek lisans teziyle doktora programına katılmaya hak kazandı. 2008-2010 yılları arası aynı okul ve bölümde yine Prof. Dr. Rüdiger Lohlker’in danışmanlığında “Das Grabesleben im Islam; ein Vergleich zwischen den Islamischen Schulen” “İslami Ekollerde Kabir Hayatının Değerlendirilmesi” isimli teziyle doktorasını tamamlayarak 2012 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’ne yardımcı doçent doktor olarak atanmış. 2014’ten beri aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2018 yılında tekrardan Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’ne geçmiştir.

Yazar'a Ait Kitaplar - İbrahim USTA