Hulusi GÜRBÜZ

Hulusi GÜRBÜZ

1989 yılında Mersin’de dünyaya gelen yazar, ilkokulu Çarkçılı İlköğretim Okulu’nda tamamlamış ardından ortaokulu Pakize Kokulu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul’da tamamlamış ve aynı ilde yüksek lisans eğitimini de başarıyla bitirmiştir. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca muhtelif kurumlarda öğretmenlik ve okutmanlık yapmıştır. Kerbela konulu dini-tasavvufi halk edebiyatı metinleri, geleneksel ekolojik bilgi, Yörüklerde geçiş dönemleri ve somut olmayan kültürel miras olmak üzere yabancılara Türkçe eğitimi ve Kilikya kültürü üzerine de akademik araştırmalarına devam etmiştir. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan başta olmak üzere birçok uluslararası hakemli kongrelerde ve özellikle de SCOBUS ve SCİ dizinli uluslararası hakemli dergilerde bildirileri ve makaleleri yayınlanmıştır. Yabancılara Türkçe eğitimi alanında da AB Dil Kriterlerinin belirlediği beş temel yeti kapsamında kur seviyelerine uygun özenle oluşturulmuş çok yazarlı ders kitapları mevcuttur. Günümüzde ise bağımsız saha araştırmacısı olarak özellikle halk bilimi alanında GEB bağlamında araştırmalarına devam ederek Tübitak ve Unesco gibi platformlara bu araştırmalarına ilişkin raporlar hazırlamaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Hulusi GÜRBÜZ