Hassan Seyyid YUSUF

Hassan Seyyid YUSUF

1981 yılında Suriye’de doğdu. 2007’de Sudan Uluslararası Hartum Enstitüsü’nde anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretimi üzerine yüksek lisans yaptı. 2007-2013 yılları arasında Şam Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsü’nde yabancı uyruklu öğrencilere Arapça öğretmeni olarak çalıştı. 2015’te İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik okuma müfredatının yazımına katıldı. 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Bölümü Anadili Arapça Olmayanlara Arap Dili Öğretimi alanında doktora yaptı. Yusuf, anadili Arapça olmayanlara Arapça dilini öğretme yöntemleri konusunda öğretmenleri eğitmek için kurslar düzenledi.

Yazar'a Ait Kitaplar - Hassan Seyyid YUSUF