Hany İsmail RAMADAN

Hany İsmail RAMADAN

Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Arapça öğretmeni olan yazar, Mısır’daki Cenub’ul Vadi Eğitim Fakültesi’nden Arapça Eğitimi ve Öğretim Yöntemleri Bölümü’nden mezun oldu. Hemen ardından Mısır Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktorasını yapan yazar, Mısır Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalıştı. Ayrıca birçok eğitim kurumunun danışmanlık ve teknik çalışmalarında görev alan yazar, hakemli dergilerde de makale yayınladı. Yirmiden fazla tek ve ortak olarak yazdığı eserleri bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Hany İsmail RAMADAN