Halil bin İzzeddin Es-SAFEDÎ

Halil bin İzzeddin Es-SAFEDÎ

Safedî, 696 yılında Filistin’in Safed şehrinde doğmuş Türk asıllı bir Bahrî Memlük emirinin oğludur. Eğitimini Arap grameri, mantık ve hat sanatı üzerine aldı. Hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulundu, Kahire ve Dımaşk gibi önemli şehirlerde çalıştı. Edebiyat, tarih ve şiir alanlarında önemli eserler verdi. Şiirlerinde peygamber sevgisi, ilahi aşk ve methiyeler ön plana çıktı. Safedî’nin eserleri, modern telif yöntemlerine uygun olarak yapılandırılmış, geniş bir konu yelpazesini ele almaktadır. Safedî, edebi mirasıyla bilinen bir isim olup, 11 Şevval 764’te Dımaşk’ta vefat etmiştir.

Yazar'a Ait Kitaplar - Halil bin İzzeddin Es-SAFEDÎ