Emîn er-REYHÂNÎ

Emîn er-REYHÂNÎ

Reyhânî, (1876-1940) Beyrut’ta doğdu ve New York’ta öğrenim gördü. Öğrenciliği sırasında William Shakespeare ile Victor Hugo’nun eserlerini tanıması edebiyata ve tiyatroya ilgisini arttırdı. New York Law School’da başladığı hukuk eğitimini yarıda bırakarak Lübnan’a döndü ve bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Bu arada Arapçasını geliştirdi. Ömer Hayyâm, Ebü’l-Alâ el-Maarrî ve İbn Haldûn gibi şair ve düşünürlerin eserlerini okuma fırsatı buldu. Ardından New York’a geri döndü. Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin rubâîlerini The Quatrains adıyla İngilizce’ye çevirip yayımladı ve New York’ta Arapça yayımlanan haftalık el-Hüdâ gazetesinde takma adlarla makaleler yazdı.
1905’te Lübnan’a döndü ve Suriye Protestan Koleji’nde (daha sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi) ders vermeye başladı; bir yandan da edebiyat çalışmalarına devam etti. Gazetelerde birçok makalesi yayımlandı ve The Book of Khalid adlı ilk romanını kaleme aldı. Kendisine Arap dünyasında büyük ün kazandıran ve “Füreyke filozofu” olarak anılmasına sebep olan er-Reyhâniyyât adlı makalelerini iki cilt halinde neşretti. New York’a dönerken uğradığı Paris ve Londra’da başta Halîl Cibrân olmak üzere pek çok edebiyatçı ile tanışma imkânı buldu. The Book of Khalid’i New York’ta yayımladı (1911).
Mehcer Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan Emîn er-Reyhânî’nin adına Amerika Birleşik Devletleri’nde bir enstitü kurulmuş (The Ameen Rihani Institute), eserleri birçok dile çevrilmiş ve Füreyke’deki evi müze haline getirilmiştir.

Yazar'a Ait Kitaplar - Emîn er-REYHÂNÎ