Emad Abdelbaky ALY

Emad Abdelbaky ALY

Kahire Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede 2012 yılında yüksek lisans 2017 yılında doktorasını yapmıştır. Aly, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Yazarın Akdem Yayınlarında Arapçanın Mısır Lehçesi, Dil Bilgisi, Metinler ve Atasözleri İçin Kaynak adlı kitapları yayınlanmıştır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Emad Abdelbaky ALY