Ahmed MUSTAFA

Ahmed MUSTAFA

2015’ten bugüne 29 Mayıs Üniversitesi’nde Arap Dili alanında öğretim görevlisidir. Aynı zamanda İstanbul’daki Uluslararası Arapça Merkezi’nde (ARÖMER) yönetim kurulu üyesi ve Uluslararası Arap Dili Federasyonu üyesidir. Kahire Üniversitesi Dârülulûm Fakültesi’nde Arap Dili Edebiyatı ve İslami İlimler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Arap Dili ve Belagatı alanında doktorasını tamamlamıştır. Yazarın Arapça öğretimi alanında yazmış olduğu birçok makalesi olduğu gibi yayınlanmış eserleri de mevcuttur.
Yayınlanan eserleri:
1. Hayya ile’l arabiyye (Akdemyayınları)
2. Kavaid’ul el-arabiyye el-musavvara (ortak yayın)

Yazar'a Ait Kitaplar - Ahmed MUSTAFA