Adem YERİNDE

Adem YERİNDE

1966’da Giresun’un Çamoluk ilçesinin Kurukol köyünde doğdu. İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi’nde okudu. 1990 yılında Ezher Üniversitesi Usûlüddin (Teoloji) Fakültesi’nden mezun oldu. “Hz. Peygamber’in En Üstün diye Niteledikleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “Ahkâm Ayetlerinin Tefsirinde Sünnetin Yeri” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. Misyonerlerin Kur’ân Algısı; Bazı Kur’ân Ayetleri Üzerine Filolojik Yorumları ve Eleştirisi adlı temel araştırma eseriyle doçent, “Klasik Nahvin Eleştirisi; İbn Madâ el-Kurtubî ve Nahivciliği” temel çalışmasıyla da profesör oldu.
Yabancı dilini geliştirmek ve alanıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere doktora eğitimi sırasında bir yıl İngiltere’de bulundu (1994-1995). Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Kırgızistan/Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1997–2000), Sofya Yüksek İslam Enstitüsü (2000–2009) ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (2009) öğretim elamanı olarak çalıştı. Yurt dışı görevleri sırasında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcılığı (2004-2009), Türkiye Diyanet Vakfı Sofya Genel Koordinatörlüğü (2004-2009), Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Mayıs-Temmuz 2009) gibi idari görevlerde de bulundu.
2009’da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak girdi. 2012-2016 yılları arasında Anabilim Dalı başkanlığı yaptı. 2017’de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne dekan atandı.
Arapça, İngilizce ve Bulgarca bilen müellifin çalışmaları tefsir, hadis ve Arap dili ve belagati alanında yoğunlaşmıştır. Birçok kitap çalışması arasında, telif olarak, Misyonerlerin Kur’ân Algısı: Bazı Kur’ân Ayetleri Üzerine Filolojik Yorumları ve Eleştirisi (İstanbul 2009), Klasik Nahiv Eleştirisi: İbn Madâ el-Kurtubî ve Nahivciliği, (İstanbul 2015); çeviri olarak da Cemaleddin Afgani’nin Hatıraları (Muhammed Mahzumi Paşa, İstanbul 2006), İslam Medeniyetine Giriş (İmadüddin Halil, İstanbul 2010) ve Hicaz Yolculuğu: Hâc Hatıraları (Şekip Arslan, İstanbul 2012) gibi eserler sayılabilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Adem YERİNDE