Abdurrahman ÖZDEMİR

Abdurrahman ÖZDEMİR

Özdemir, 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 2000 Yılında yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimlerinde Arap Dili ve Belagatı alanında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nde okutman olarak yedi senen görev aldı. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde profesör olarak görev almıştır. Birçok kitap ve makale kaleme alan Özdemir’in Akdem Yayınları’nda “Türkçe Arapça Tercüme Teknikleri” kitabı yayımlanmıştır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Abdurrahman ÖZDEMİR