Abdulkadir ĞAŞİM

Abdulkadir ĞAŞİM

1983 yılında Halep’te dünyaya gelen Abdülkadir Ğaşim El-Ezher Üniversitesi’nde Arapça, İslami İlimler ve Kur’an-ı Kerim alanlarında lisans eğitimini tamamlamış ve birçok eğitim kurumunda eğitimler vermiştir. Anadili Arapça olmayanlar için birçok kitap yazmış ve redaktörlük ve editörlük gibi çalışmalarda bulunmuştur.
Marmara Üniversitesi’nde beş yıl, Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde ise üç yıl, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde de yıllarca öğretmenlik yapmış 2013 senesinden bu zamana kadarda Akdemistanbul Dil ve Eğitim Kurumlarında eğitimler vermeye devam etmiştir.
Ayrıca Akdem yayınlarından çıkan “el-arabiyye li’l-ağradi’t-ticariyye ve’s-sınaiyye” ve “Arapça Kolay Deyimler” isimli iki eseri bulunmaktadır.

Yazar'a Ait Kitaplar - Abdulkadir ĞAŞİM