Dilin Derin Devleti: Deyimler

Akdem Yayınları

%10 İndirimli
Bu çalışmanın amacı, modern Arapçada kullanılan deyimlerin yapısal ve anlamsal özelliklerini incelemek ve gerek Arapçanın öğretiminde gerekse kullanımında deyimlerin yerini ve önemini araştırmaktır. Çalışmada deyimler üç kategoride incelenmiştir. Bunlar; anlambilim (semantik), kullanımbilim (pragmatik) ve sözdizim (sentaks) kategorileridir. Ayrıca bağlamın gerektirdiği bazı durumlarda deyimleri oluşturan biçimbirimler (morfemler), biçimbilgisi (morfoloji) ve köken bilgisi (etimoloji) bakımlarından da irdelenmiştir. Böylece Arapçadaki deyimlerin karakteristik özellikleri, kültürel ve dilsel altyapıları, kullanım yerleri ve söz dizim özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 
Bir dilin söz varlığı içinde özellikle atasözleri ve deyimler, o dilin derin yapısını oluştururlar. Bu açıdan bakıldığında deyimler, ilk planda kendini ele vermeyen ancak derinlemesine bir gözlem ve araştırma yapıldığında ortaya çıkarılabilecek olan bir arka plan verisine sahip dil birliklerindendir. Deyimler, dil sanatlarının temelinde yer alan ve adına mecaz denilen olgunun çeşitli versiyonlarıyla dolu oldukları hâlde kullanıcı tarafından deyimlerin bu özellikleri kolayca deşifre edilemeyebilir. Bu yönüyle deyimler sanki bir organizasyonun gizli örgütlenmeleri gibi işlev görürler. Organizasyon yapısını içten içe ve derinden derine yönettikleri hâlde kendi iç yapılarına nüfuz etmek hiç de kolay değildir. Bir milletin toplumsal hafızasını oluşturan din, ahlak, ideoloji, örf, yaşam biçimi, iklim, coğrafya gibi kültürel öğeler ve motiflere ait izler, deyimlerde gizil ve içkin olarak asırlar boyunca varlıklarını sürdürürler. Buradan hareketle herhangi bir milletin karakteristik özelliklerini ve dünya görüşünü incelemek isteyen kişi, o milletin dilindeki yalnızca atasözü ve deyim varlıklarını inceleyerek bile pek çok veriye ulaşabilir. Bu noktadan bakıldığında deyim incelemeleri önemli bir araştırma alanı olarak görülmektedir.

YAZAR HAKKINDA:
 
Doç. Dr. Erdinç DOĞRU, 1966 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1986 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalından 1990’da mezun oldu. Bir yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın burslusu olarak Ürdün’de yüksek lisans eğitimine başladı. 1994 yılında Türkiye’ye döndü ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında okutman olarak göreve başladı. Ürdün Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 1998’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mehcer Edebiyatı ve Arap Edebiyatına Etkisi” başlıklı tezle tamamladı. Ertesi yıl başladığı doktora eğitimini 2004 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde “Modern Arapçadaki Deyimlerin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi ve Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri” başlıklı tezle tamamladı. Hâlen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak göreve devam etmektedir. Yayınlanmış pek çok makalesi, telif ve tercüme kitapları bulunmaktadır.
Özellikler
Boyut13,5*21
Kapak TipiKarton Kapak
Sayfa Sayısı224
KağıtKitap Kağıdı
Yayın TarihiEkim 2021
DilTürkçe

+ Yorum Yaz

 
 

Kategoriye Ait Diğer Kitaplar

Tümü
Abone ol E-BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Şimdi kayıt ol kampanyaları kaçırma